Архитект

Илина Стоянова

Често, моите клиенти са ужасени, когато трябва да извършат някоя административна дейност. Честно да ви кажа напълно ги разбирам. Дейностите свързани с проектиране, строителство, продажба, закупуване изменение на имот и дори най-обикновено издаване на документ са доста специфични и изискват доста познания. 

Но аз съм тук и може да разчитате на мен и на моите познания по темата. Активно работя в сферата на архитектурното проектиране повече от 12 години. Участвала съм в проектантските екипи по създаването на значими за нашата страна и чужбина обществени проекти. Имам множество участие в конкурси и множество доволни клиенти, останали мои приятели и до днес. Преминала съм професионално през всички сфери на проектантската и строителната дейност. От 5 години съм част от административно-наказателната система, с активна роля като вещо лице.  

С какво мога да ти помогна?

  • Мога да ти спестя много време и лутане между институции. 
  • Мога да ти отговора на конкретни въпроси, свързани с проектиране, строителство, администрация. 
  • Мога да те консултирам при закупуване на имот за строителство. 
  • Мога да те посъветвам как да действаш в конкретен казус. 
  • Мога да ти изготвя независима техническа експертиза. 
  • Мога да те представлявам пред различни административни служби.

Искам да закупя имот

Може ли да строя в него? Има ли регулационни проблеми? В регулация ли е? Ако не, какви са моите възможности?

Собственик съм на идеална част от имот или сграда

Как мога да строя? Какво имам право да строя? Какви са ми правата като съсобственик?

Ползвам помещение под наем, но то не е по предназначение на моята дейност

Какво трябва да направя? Какви документи са ми необходими?

Имам стара къща, но нямам документи за нея

Може ли да я надстроя или пристроя? Какво ми е необходимо?

Имам имот, който не е в регулация

Мога ли да строя в него? При какви условия? Какви документи са ми необходими?

Искам да закупя земеделска земя

Ще мога ли да строя в нея? Мога ли да урегулирам имота? Каква е процедурата?

Искам да променя плана за застрояване на имот

Каква е процедурата? Колко етажа мога да строя? Колко е максималната площ, която мога да застроя? Мога ли да строя на калкан?

Има имот. Мога ли да го разделя на два имота

Каква е процедурата? Какво мога застроя в двата имота? Възможно ли е разделяне на имота?

Имаш още въпроси? Твоят казус е малко по-различен?

Нашите специалисти са на твое разположение за он-лайн консултация в удобно за теб време, без дори да ставаш от стола. 

Цена на консултация 100 лв. без ДДС.

Close Menu