УСЛУГИ

Проектиране

 

NEXT HOME предлага цялостно проектиране на сгради и съоръжения. Нашият екип от проектанти може да изготви за вас документация по част Архитектура, Конструкции, Електро, ВиК, ОВК, Енергийна ефективност, Оценка на енергийна ефективност, Геодезия, Проект за безопасност и здраве, Хидроизолации, Пожарна и аварийна безопасност, Геоложки доклад, Транспортен достъп, План за безопасност и здраве.

Нашият екип изготвя проектна документация свързани с градоустройствени процедури: Урегулиране на поземлен имот, Изменение на кадастрален план, Изменение на плана за застрояване и регулация, Делба на имоти

арх. Илина Стоянова

архитектурно проектиране,
градоустройство, дизайн, 3д визуализации

инж. Чавдар Стоянов

конструктивни проекти
стоманобетон, метални конструкции,
дървени конструкции

инж. Симеон Бояджиев

водопроводни и канализационни инсталация,
сепрични ями и пречиствателни станции

инж. Йорданка Трайкова

силнотокова инсталация, осветителна инсталация, слаботокова инсталация, мълниезащитна инсталация

инж. Ваня Петрова

климатизация, отоплителни и
венилационни системи

Строителни дейности

Ремонтни дейности

Изграждане на вертикални планировки

СТРОИТЕЛСТВО

NEXT HOME предлага широка гама от услуги в областта на строителството. Строителният процес обхваща от грубо строителство, довършителни дейсности до изграждане на инфраструктурата около застроените обекти. Предлага ме проектиране и изграждане на вертикална планировка, и озеленяване на  дворни площи. Строителната и ремонтната дейност се извършва с висококачествени материали, даващи гаранция за качество. Разполага ме със собствени машини и оборудване, необходими за извършването на строително – ремонтни дейности. 

Специализирани сме и в проектирането и изграждането на дървени сглобяеми къщи.

МЕНИДЖМЪНТ

NEXT HOME предлага услуги в сферата на мениджмънта на проекти, От ваше име бихме могли да осигурим всички необходими документи от разрешително за строеж до въвеждане в експлоатация. Нашият екип предлага и технически контрол, проектантски контрол и строителен надзор

Управление на проектна документация

Ако не ви се чака по опашки, ако не ви се ходи по няколко пъти в дадена администрация, поверете го на нас.

Технически контрол
по време на строителството

Ще следим строителните дейности вместо вас

Строителен надзор

Close Menu